Adam og far jammer på straten, og far synes, at Adam har det fedeste anslag. Døm selv!